Abbaty IT
Consulting

За нас

Абати АД е компания с десетгодишен опит в сферата на информационните технологии. Зад успехите ни стоят близо 50 висококвалифицирани експерти, които изработват и предоставят комплексни технологични продукти и услуги с широка обществена значимост.

Основните предмети на дейност на компанията са проектиране, разработка и внедряване на големи софтуерни информационни системи за публичния сектор.

По-големите клиенти на Абати включват институции като Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Министерство на образованието, Националния статистически институт, Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и др.

Дружеството е златен партньор на компанията Майкрософт, а през 2011 г., Абати получава престижната награда „Партньор на годината на Майкрософт“ за успешното реализиране на информационната система „Преброяване 2011 г.“

Високата стойност на предлаганите услуги е основен принцип в работата ни, като за целта са внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, управление на ИТ услуги ISO20000-1:2011 и информационната сигурност ISO 27001:2013. Компанията е сертифицирана за съответствие и по изискванията на съюзната публикация на NATO – AQAP 2110 за проектиране, разработване и внедряване на решения в областта на информационните технологии.

Социална отговорност

Услуги и опит

Консултиране

Съвременните информационни технологии на практика са с огромни възможности и предлагат множество различни подходи, но единствено експерт с богат опит и познания може да посочи най-правилното и подходящо за Вас решение. Нашите консултанти работят с най-модерните технологии в световен мащаб, като Microsoft, Oracle, Google и др., те винаги са готови да Ви окажат помощ.

Проектиране

Надеждната, удобна и сигурна информационна система изисква добро планиране и проектиране и са задължителни стъпки преди да се премине към фазата на разработка. Доброто проектиране поставя солидни основи, автоматизира процесите и начертава правилните насоки. Именно затова Абати разчита на бизнес анализатори и системни проектанти с повече от 15 години опит.

Разработване

Абати предлага софтуерни услуги, базирани на технологии от последно поколение на Microsoft, Oracle и Google. Основният ни опит е предимно с технологичните платформи .NET, JAVA и HTML5/Java Script. Към всеки проект се прилага индивидуално технологично решение и подход, съобразен с конкретната задача, крайната цел на разработваната информационна система и потребностите на потребителите.

Внедряване

Последният и най-важен етап на всяко цялостно ИТ решение е инсталирането и интеграцията на информационната система в структурата на организацията. Разработваните от нас продукти често революционизират процеса на работа, правейки го по-модерен и по-ефективен. Нашите екипи не само ще внедрят информационната система, но и ще помогнат на служителите Ви да заработят безпрепятствено с нея.

Проекти

2023
НАЦИД
2022
НАЦИД
2021
Министерство на околната среда и водите
Министерство на правосъдието
НАЦИД
КПКОНПИ
2020
Висш Съдебен Съвет
2019
Патентно ведомство на Република България
НАЦИД
Български институт по метрология
2018
Патентно ведомство на Република България
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
2017
Висш Съдебен Съвет
Обучителен център Преслав
Министерство на правосъдието
НАЦИД
Министерство на правосъдието
2016
Министерство на образованието, младежта и науката
Патентно ведомство на Република България
Национален статистически институт
Висш съдебен съвет
2015
Министерски съвет
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Висш съдебен съвет
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Български институт по метрология
2014
Агенция Пътна инфраструктура
Министерство на правосъдието
Министерски съвет
2013
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Държавна комисия по хазарта
Национален център за информация и документация
Агенция Пътна инфраструктура
Патентно ведомство на Република България
2012
Български институт по метрология
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
2011
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Областна администрация Плевен
Национален статистически институт
2010
Висш съдебен съвет
Столична община
Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий"
Министерство на младежта и спорта
Национален статистически институт
Министерство на земеделието и храните
2009
Министерство на правосъдието
Висш съдебен съвет
Министерство на образованието, младежта и науката
Покажи още

Сертификати

Партньорства Microsoft Gold Partner
Microsoft Sales Specialist
Natural Capital Coalition
Системи за управление на качеството ISO 9001 & ISO 27001
ISO 20000-1
Престижни награди Microsoft Partner of the year 2011

Кариери

Да работиш в Абати означава да имаш мечти, да обичаш това което правиш, да го правиш по най-добрия начин и да искаш да си част от големите неща.

Ако желаете да станете част от нашия млад и талантлив екип, независимо от Вашата специалност и опит, тук имате възможност да кандидатствате.

За целта моля, изпратете автобиография и адрес за контакт.

Подробна информация за това как Абати обработва личните Ви данни може да намерите в Политиката за поверителност, достъпна на сайта.
  1. Избор на файл

Контакти

София 1164, ул. Златовръх 32
Тел.: +359 2 962 79 77 Факс: +359 2 962 04 88